Voorwaarden TOVV

– Voorafgaand aan de behandeling wordt de afspraak-bevestiging per mail aan u gestuurd; hier zit een intakeformulier bij. Deze dient u geheel in te vullen en getekend retour sturen. Het is erg belangrijk dat u de nazorgs-voorschiften naleeft. Door het intakeformulier te tekenen waarborgt u de veiligheid van uzelf en de behandelaar.
– Als u de afspraak wilt afzeggen, doet u dit minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Anders zijn wij helaas genoodzaakt 50% in rekening te brengen.

*Vereist

Behandeling*
Persoongegevens*
 
Emailadres en/of telefoonnummer*
 
Verklaart hierbij kennis te hebben genomen van onderstaande punten:*
Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze behandeling.

– Ik ben (schriftelijk) geinformeerd over de risico’s op infecties en andere complicaties als gevolg van de behandeling.

– Ik ben (schriftelijk) geinformeerd over de risico’s van het gebruik van fillers bij gezondheidsklachten zoals diabetes en hemofilie.

– Ik heb (schriftelijke) instructies ontvangen over de nazorg van mijn behandeling

– Ik vind mezelf gezond genoeg om behandeling te ondergaan.

– Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van drank en/of drugs

– Ik weet dat het wordt afgeraden om een (filler)behandeling te laten uitvoeren als je antibiotica of antistollingsmiddelen gebruikt.

– Ik weet dat ik bij zwangerschap of tijdens borstvoedingperiode NIET behandeld mag worden.

– Ik alles naar waarheid heb ingevuld.

– IK VERKLAAR DAT DE BEHANDELAAR MIJ DUIDELIJKE INSTRUCIES HEEFT GEGEVEN: NA DE BEHANDELING MINIMAAL 2 WEKEN NIET IN DE SAUNA/ ZON/ ZONNEBANK, HIERDOOR KUNNEN COMPLICATIES OPTREDEN EN DE BEHANDELAAR IS HIER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR.

Handtekening/akkoord klant*
Teken in onderstaande veld uw paraaf.
 
 
 
 
Datum van behandeling: gelieve in te vullen*
 
Download   of
× WhatsApp